Inhoud
Home
Vlees
Advies
Land Beheer
Contact
Links
Aanmelden
Meld U aan voor
onze nieuwsbrief.

Uw Email:
Land beheer en begrazing

Momenteel onderhouden wij door middel van begrazing door schapen, koeien en pony's verschillende dijken, een braakliggend stuk industrieterrein, natuurgebieden en diverse hektares grasland van particulieren.

Wij hebben verschillende schapenrassen, onder andere Drentse en Veluwseheideschapen, Zwartbles, Suffolk, Blue du Maine en zelfs enkele Schoonebekes.Wij werken voor gemeentes, waterschappen, natuur oeganisaties en particulieren.

Bent U ook geinteresseerd in begrazing? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.